W sobotę, 22 czerwca 2019 r., w Domu Kultury w Dubecznie odbył się Dzień Hutnika. W programie wystąpiły zespoły: Koło Aktywnych Kobiet z Hańska, Kulczynianki z Kulczyna, Seniorki z Dubeczna, Swańki z Wyryk, Zespół Męski z Dubeczna. Marcin Obuchowski i Paweł Mazur zaprezentowali program składający się z piosenek autorskich i poezji śpiewanej pod tytułem „Pisane ciszą”. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

W czasie imprezy stoiska z tradycyjnymi wypiekami i przetworami prezentowały koła gospodyń wiejskich z Ujazdowa i Hańska-Kolonii. Można też było sfotografować się na warsztacie hutnika, który służył jako fotobudka. Organizatorem Dnia Hutnika było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hańsku, Domem Kultury w Dubecznie, firmą e.bit Jerzy Kudytyn z Włodawy oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Ujazdowie.

Dzień Hutnika 2019 odbył się dzięki wsparciu zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez gminę Hańsk w ramach zadania Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizowanie tematycznych imprez kulturalnych w 2019 r.

Dofinansowanie z budżetu gminy Hańsk wyniosło 2.700,00 zł, z czego:

300,00 zł – produkty na przygotowanie poczęstunku,

2.400,00 zł – gaże dla artystów.

Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1674,93 zł, z czego:

74,93 – wkład finansowy,

1.600,00 – nieodpłatne wykonanie pracy.
Fotorelacja z Dnia Hutnika dostępna jest tutaj