Koła Gospodyń Wiejskich integrują mieszkańców, tworzą płaszczyznę do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń i kultywują lokalne tradycje. Swoimi osiągnięciami, pasjami i planami na przyszłość podzielili się 17 stycznia z Pierwszą Damą członkowie KGW ze wsi Hańsk Kolonia i KGW Ujazdów w województwie lubelskim, a także Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie.

 

 

 

 

 

– Bardzo cenię sobie działalność kół gospodyń wiejskich – zapewniła Małżonka Prezydenta, dziękując za wizytę. Goście zwiedzili Pałac Prezydencki, a następnie wzięli udział w spotkaniu z Agatą Kornhauser-Dudą. Panie mówiły o podjętych na rzecz mieszkańców inicjatywach, wspólnym spędzaniu czasu, wzajemnym wsparciu i bliskich relacjach, które pielęgnują. Podkreślały, że współczesne organizacje dbają o dawne tradycje i zwyczaje, popularyzując dziedzictwo kulturowe regionu, ale też pobudzają aktywność mieszkańców, integrują przedstawicieli wszystkich pokoleń, dają okazję do rozwoju, nauki i zabawy w przyjaznej, niemal rodzinnej atmosferze. Stowarzyszenia zrzeszają osoby w różnym wieku, coraz częściej pojawiają się w nich także panowie. Koła i stowarzyszenie z lubelszczyzny inicjują wiejskie i gminne spotkania kulturalne i rozrywkowe: pikniki, koncerty, wystawy, prowadzą też działalność wydawniczą i edukacyjną.

 

 

 

– Koła Gospodyń Wiejskich mają bardzo bogatą, ponad stupięćdziesięcioletnią tradycję, ale co ciekawe, w ostatnim roku powstało bardzo wiele nowych kół – podkreśliła Pierwsza Dama. – To świadczy o niezwykłej przedsiębiorczości i sile kobiet. Bowiem to głownie panie są inicjatorkami wydarzeń integrujących lokalną społeczność, chciałabym za to bardzo serdecznie podziękować – uzupełniła.

 

 

 

W Pałacu Prezydenckim rozmawiano o wsparciu rozwoju terenów wiejskich, działaniach poprawiających sytuację społeczno-zawodową mieszkańców wsi czy reprezentacji interesów lokalnych społeczności. Duży nacisk kładziono na potrzebę aktywizacji seniorów, ale także na rosnące zainteresowanie własną tożsamością i jej tradycjami wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

 

 

 

Źródło: KPRP